Odpuść sobie!


W Kościele listopad jest czasem, w którym w sposób szczególny staramy się „złapać kontakt” z naszymi braćmi po drugiej stronie życie – świętymi i cierpiącymi w czyśćcu. Świętych prosimy o wstawiennictwo, a za cierpiących warto się pomodlić.

Dla dusz w czyśćcu modlitwa jest bezcenna, a pięknym skarbem który mamy w Kościele jest ofiarowywanie odpustów. Przygotowaliśmy dla Was listę znanych ludzi z całego świata, którzy zmarli w 2017. Odpuścicie sobie za nich razem z nami?


Imię i nazwisko

Losuj

Oto podstawowe warunki uzyskania odpustu:


być w stanie łaski uświęcającej przynajmniej pod koniec wykonywania przepisanego dzieła

posiadać przynajmniej ogólną intencję uzyskania odpustu

spowiedź sakramentalna

Komunia eucharystyczna

modlitwa w intencjach Ojca Świętego (Ojcze nasz.... Wierzę...)

ponadto wymaga się wykluczenia wszelkiego przywiązania do grzechu, nawet powszedniego

Jak zyskać odpust?

wybierz coś dla siebie


pobożnie odmówić Koronkę do Bożego Miłosierdzia w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu, publicznie wystawionego lub też przechowywanego w tabernakulum

w oktawie Uroczystości Wszystkich Świętych(od 1.11 – 8.11) nawiedzić cmentarz i pomodlić się za zmarłych

pół godziny adoracji Najświętszego Sakramentu

pół godziny lektury Pisma Świętego

wspólne odmówienie różańca w kościele, w kaplicy publicznej, w rodzinie, we wspólnocie zakonnej, w pobożnym stowarzyszeniu

pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej

Od autorów


„Odpuść sobie” jest akcją, która chce przypomnieć jak wielkim skarbem Kościoła jest odpust i świętych obcowanie w Kościele. Przygotowało ją dla Ciebie Dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie „Beczka”. Oremus!


Patronat medialny